Skip to content

DL03 2018 FA Student Presentations

W02 BIG / NYPD:    Janet

W03 BIG / Air + Port:   Hanmin / Hailey

W04 OMA / CCTV:    Yenny / Winnie

W05 OMA / Prada LA:  Jessika / Natalie

W06 BIG / Dry Line: Jason / Anya

W08 OMA / Seattle Library: Michelle / Armen

W09 BIG / PHO: Jennifer / Serena

W10 BIG / ST7: Weimiao / Jeffrey